Registrujte se na platformi za punjenje charge&GO

EN

Usluge charge&GO funkcionišu po principu pretplate. Naknada za registrovanje iznosi 3.000 RSD koji će biti dodati na vaš korisnički nalog. Nakon toga, punjenje se naplaćuje sa vašeg naloga prema cenovniku koji važi za odabrano mesto za punjenje. Kada iznos na vašem nalogu padne ispod 1.000 RSD, zadužićemo vašu kreditnu karticu za dopunu vašeg korisničkog naloga. Automatski ćete dobiti potvrdu o dopuni.